Zápis do mateřské školy

Nahoru

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

do Církevní mateřské školy Loďka pro školního rok 2020/2021:

(čísla byla přidělena podle posledního trojčíslí kontaktu uvedeného na Žádosti o přijetí)

426

753

247

130

886

231