Projekty

Nahoru

Projekty

Název projektu: S loďkou za vzděláním
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010007
Aktivity:
  • 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
  • 2.I/11c Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 32 hodin/32 týdnů
  • 2.I/12 Projektový den ve škole
  • 2.I/13 Projektový den mimo školu
  • 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ
  • 2.I/6a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská pregramotnost
  • 2.I/6b Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost
  • 2.I/6g Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Celkové zdroje: 349 941 Kč
Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.