Nahoru
do Církevní mateřské školy Loďka do školního roku 2022/2023:
(čísla byla přidělena podle posledního trojčíslí telefonního kontaktu uvedeného na Žádosti o přijetí)
896
848
106

Nepřijati:
153
435
506
390

Mgr. Lenka Chrobočková