Dokumenty


Projekt

Název projektu: S loďkou za vzděláním

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010007

Aktivity:

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/11c Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 32 hodin/32 týdnů

2.I/12 Projektový den ve škole

2.I/13 Projektový den mimo školu

2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

2.I/6a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská pregramotnost

2.I/6b Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost

2.I/6g Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

 

 

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 

 

Celkové zdroje: 349 941 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.